Doorwerken in de coronacrisis? Op 28 maart brachten we een nieuwsbericht over “Samen veilig doorwerken”. Dat is het protocol van bonden en werkgeversorganisaties in de bouw en de techniek, met het Ministerie van BZK. Uitgangspunt is de arbeidshygiënische strategie, een concrete maatregel: “Stel een corona verantwoordelijke aan op de werklocatie.”

Bouwblad Cobouw publiceert deze 29e april over een opmerkelijke uitwerking, door het bedrijf  RECO. Deze verhuurder van bouwmaterieel schrijft op haar site: “Het protocol schrijft voor dat iedere bouwplaats een meldpunt en toezichthouder moet hebben. Maar hoe regelt u zo snel een toezichthouder? En vanuit welke plek gaat hij of zij werken? Wij hebben het antwoord op deze vragen: onze portiersloges inclusief toezichthouder. Onze toezichthouder is in het bezit van alle benodigde PBM conform de richtlijnen van het RIVM. Hiernaast zorgt hij er actief voor dat de regels van het RIVM bij u worden nageleefd op de bouwplaats, denk hierbij aan het opmeten van temperatuur bij het betreden van de bouwplaats. De toezichthouders zijn gewend om regelgeving te handhaven en weten dit als geen ander te communiceren.  Zo draagt u zorg voor de gezondheid van uw medewerkers en leveranciers.”

De werknemers zouden zich er ook veiliger door voelen, meldt Cobouw.

AANVULLING EN CORRECTIE D.D. 17 MEI 2020  Naar aanleiding van het bovenstaande heeft een bedrijfarts van Volandis, arbo-instelling van de bouwsector, navraag gedaan bij bouwbedrijf Vrolijk. Het blijkt dat de redactie van Cobouw haar artikel niet heeft laten checken door Vrolijk. Dit bouwbedrijf heeft een (van RECO gehuurde) portiersloge, onder meer voor controle op inkomende en uitgaande personen en materialen, regelen van de verkeersstromen (afstand houden) en weren van niet per se nodige personen. Temperatuur meten vindt niet plaats. Cobouw heeft volgens deze bedrijfsarts en Vrolijk een eigen combinatie van informatie gemaakt. Materiaalverhuurder RECO valt niet onder het bouwprotocol.

AANVULLING D.D. 27 MEI 2020  In de KoM-nieuwsbrief van 24 mei meldden we de afwijzing van temperatuur meten door diverse brancheorganisaties. Ook de AWVN, koepelorganisatie van werkgevers, blijkt om. Een arbeidsrechtelijke blog leest als verslag van de zoektocht, die eindigt met vraagtekens bij de effectiviteit van meten. Dat is met name pikant omdat het niet in het minst de AWVN was die -in weerwil van de opvattingen van experts- aandrong op ruimte voor temperatuur meten en leden bijstond. Lees de volledige blog, of volsta met de slotzin: “Beter lijkt het werknemers goed voor te lichten en een dringend beroep te doen op hun eigen verantwoordelijkheid.”

Het eerdere bericht op de KoM-site

Het bericht van RECO bouwmaterialenverhuur, https://reco.eu/nl/tijdelijke-huisvesting/portiersloges.php

Aanvullende externe link: het artikel in Cobouw, https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/04/bouwbedrijf-vrolijk-controleert-bouwvakkers-aan-de-poort-op-coronaverschijnselen-101284348 

Aanvullende externe link, AWVN, https://www.awvn.nl/blog/arbeidsrecht/temperatuur-meten-privacy-corona/