Veerkracht in de corona-crisis is het sterkst waar werknemers collectieve (onderhandelings)macht hebben.

De voedselvoorziening is onmisbaar in de coronacrisis. Bescherming van de (soms ook kwetsbare) werknemers tegen het virus is hun belang en dat van consumenten en samenleving. In Hongarije hebben werknemers in de Spar-supermarktketen beschermende maatregelen tegen het coronavirus bereikt. Hoewel niet perfect, behoren deze crisismaatregelen tot de beste van alle supermarkten in het land. In buurland Oostenrijk lukte dat voor de hele supermarktsector.

Aldus de interessante beschouwing van Oliver Roethig. Hij is voorzitter van UNI Europa, het Europese verbond van vakbonden in de dienstensector. Hij licht toe dat in Hongarije de regering-Orbán het voor werknemers moeilijker maakte collectief sectorbreed te onderhandelen. Slechts één op de vijf werkenden valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten. In Oostenrijk werkt 98 procent van de werknemers onder het bereik van een cao. De noodmaatregelen op de werkplek konden voor iedereen ingevoerd.

Macht is geen profylaxe, maar collectief onderhandelen beschermt werknemers tegen deze dreiging voor hun gezondheid en veiligheid.

Het volledige artikel in Social Europe, externe link https://www.socialeurope.eu/resilience-in-the-corona-crisis-strongest-where-workers-enjoy-collective-power