Arbozorg in het MKB, het is een zorgenkindje van de arbosector. De arbeidsverhoudingen in het MKB zijn vaak goed, het ziekteverzuim blijkt altijd flink lager dan in het grootbedrijf. Maar voorzieningen voor gezond en veilig werk zijn er minder. Concrete faciliteiten voor veiligheid worden als duur ervaren, systematisch arborisico’s onderkennen zoals met een RI&E is weinig gangbaar. ‘Zo werkt dat bij ons niet’, stellen MKB’ers, ‘daar hebben wij geen tijd voor’.

RIVM verzorgt tool

Hoe maakt een MKB-werkgever preventieve activiteiten tot een succes? Ook de arbosector heeft belang bij een goed antwoord op die vraag. Het RIVM deed onderzoek, gefinancierd door het Instituut Gak en met het Amsterdam UMC: wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor inzet van preventie door MKB-werkgevers en -medewerkers? Zo zijn tien succesfactoren geformuleerd. “Vervolgens zijn op basis van best practices en wetenschappelijke literatuur per succesfactor implementatiestrategieën opgesteld. Zie voor meer informatie en vooral voor toepassing, de MKB preventie tool.” RIVM- Chief Science Officer Karin Proper beschrijft het zo op LinkedIn. Daar staat ook lovend commentaar, zoals “Inderdaad handige tool. Voor het MKB beter toegankelijk dan de omvangrijke en zeer complete TNO tool.” De handreiking voor werkgevers vanuit dit project is te vinden op Propers LinkedIn pagina.

Brede bundeling

Een groot aantal mensen uit de kring van wetenschap, arbozorg, consultancy en sociale partners was hierbij betrokken. De digitale MKB preventie tool oogt als een overzichtelijk geheel, er is absoluut geen overload van informatie.

Het instrument bundelt waarschijnlijk vrijwel alle bestaande eenvoudig geachte hulpmiddelen voor MKB-werkgevers, van overheid en anderen. Bijvoorbeeld: een werkgever die iets wil met het onderwerp werkdruk komt met enkele klikken bij de zelfinspectietool van de Arbeidsinspectie; op de pagina “Veelgestelde vragen” leidt “Welke preventieve activiteiten hebben andere ondernemers ingevoerd” naar de site van Vitaal Bedrijf, het initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in het kader van het Nationaal Preventie Akkoord.

Anderzijds: tijdgebrek is in het MKB vaak een drempel. De tool bevat een knop “Ontdek hoe je effectief barrières voor het invoeren van maatregelen aanpakt”. Wie daarop klikt en vervolgens op de succesfactor Tijd, kan uitkomen bij het advies om een realistische planning te maken.

Per saldo

Met dat laatste lijkt geen MKB’er met tijdgebrek geholpen. Maar al met al komt deze MKB preventie tool over als een tool waaruit niet alleen MKB-werkgevers maar ook arboprofessionals kunnen putten: voor snel ontsluiten van informatie en opdoen van inspiratie over mogelijke preventieve activiteiten op de maat van het MKB.

De MKB preventie tool