Bijzondere kop boven dit artikeltje? Niet iedereen heeft alle afkortingen paraat. Het gaat erom dat de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland helpt met het promoten van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven en Eerder Uittreden. Die subsidieregeling staat open voor aanvragen van afzonderlijke werkgevers, in het tijdvak van 1 september tot en met 30 november 2023. AWVN-directeur Raymond Puts was spreker in een webinar over het belang en de mogelijkheden van de subsidie.

Het is voor KoM-leden en anderen interessant de opties van subsidie op z’n minst te verkennen.

Kan ik loonkosten van eigen personeel inzetten als cofinanciering?

Deze vraag staat in de nieuwsbrief die het ministerie uitbrengt over de regeling. Het antwoord luidt: “Het is mogelijk om de loonkosten van uw eigen medewerkers in de begroting op te nemen. Dit kan alleen als u eigen personeel inzet om de activiteiten uit uw plan uit te voeren. De kosten bestaan uit de werkelijke loonkosten maal het aantal in te zetten uren. Het totaal van deze kosten wordt voor 50% gesubsidieerd. De andere helft is dus de door u geleverde eigen investering, ofwel cofinanciering.”

 

De website van de subsidieregeling

Het webinar terugkijken