‘Werkgevers: bescherm je personeel’

“Afgelopen jaarwisseling moest de brandweer op verschillende plekken in het land uitrukken onder begeleiding van de ME, omdat zij anders niet veilig hun werk konden doen. Het is onvoorstelbaar dat dit nodig is in onze samenleving.” Aldus het Manifest tegen agressie en geweld.

Vakbonden in het vervoer en de journalistiek, de Nederlandse Politiebond en de meeste politieke partijen hebben gezamenlijk dit manifest uitgebracht. Ze roepen ook de werkgevers op een einde te maken aan de verharding in de Nederlandse samenleving. De gevolgen zijn steeds vaker ook op de werkvloer te merken. Met name ook voor mensen die in dienst van de samenleving werken: ambulancemedewerkers, buschauffeurs, docenten en zorgverleners. Maar ook advocaten, journalisten, politieagenten en rechters.

Uit het manifest: “Aan de werkgevers: Bescherm je personeel. Maak het intern melden van incidenten toegankelijk en laagdrempelig. Doe aangifte namens je medewerkers om die last bij hen weg te nemen en om anonimiteit te kunnen bieden, als mensen daar om vragen.”

De arbovakpers legt de relatie met de plicht in de Arbowet tot bescherming tegen psychosociale arbeidsbelasting.

Het manifest is te downloaden: 230616 Manifest tegen agressie en geweld

Meer over het manifest

De ondertekenaars