Arbeidsinschakeling van mensen met een beperking: het is een onderwerp vol verbeterpunten, in het Haags jargon. Achtereenvolgende kabinetten hebben geworsteld met dilemma’s rond

– definities (vrijwel onmogelijk sluitend te maken),

– financiering (gevoelig voor oneigenlijk gebruik),

– verplichtingen (zoals quota waar werkgevers zich mordicus tegen keren)

– bonussen voor werkgevers (zonder toegevoegde waarde blijkens onderzoek)

– beschut werk (met  moeizame uitstroom naar regulier werk).

Professionals in re-integratie ervaren knelpunten bij (her)plaatsing van mensen met een beperking. Hervatten van (meer uren) werk vanuit arbeidsongeschiktheid blijkt uiterst lastig, ook al werkt de WIA in dit opzicht beter dan de vroegere WAO.

Minister wil overleg met ook professionals

Er lijkt wat nieuwe beweging te komen. Minister Schouten (voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil meer mensen onder de doelgroep banenafspraak brengen, zoals “.. Mensen in de WIA die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.” Ze wil daarvoor overleg met ervaringsdeskundigen en betrokkenen, waaronder professionals.

Dat is bij haar ingegeven door een onderzoek van bureau Panteia: “Doelgroep banenafspraak – Onderzoek naar groepen personen met een soortgelijke ondersteuningsbehoefte als gevolg van dezelfde kenmerken en oorzaken”.

De onderzoekers maakten de onderstaande raming, van ruim 22.000 mogelijk gerechtigden. In het vervolg van hun hoofdstuk 5 schetsen ze de problemen om een groep daarbinnen nader af te bakenen. Ook waarschuwen ze voor ingewikkelde aspecten van eventuele wetgeving. Zo zou iemand die vanuit de WIA aan het werk gaat, een ‘WIA-indicatie’ moeten behouden, om niet weer twee jaar loondoorbetaling te doorlopen. Kortom: hoogst belangrijk voor gedreven professionals.

Meer over de voornemens van de minister in de KoM-nieuwsbrief van 26 juni 2023.

Minister Schouten aan de Tweede Kamer, het onderzoek van Panteia is te vinden als bijlage hierbij.