Een leven lang vitaal werken begint met preventie en vroegsignalering. De bouw is een sector waar werkgevers- en werknemersorganisaties daarvoor samen een branche-instituut hebben. Een novum van dit Volandis is het preventiezorgportaal.

Al decennia organiseert Volandis PAGO (of zo u wilt PMO) voor werknemers die dat willen. Sinds zo’n vijf jaar kan dat gevolgd worden door een gesprek: adviseurs van Volandis geven de werknemers inzicht in hun lichamelijke conditie, hoe plezier in het werk te houden en wat hun ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Dat leidt tot een persoonlijk actieplan voor een gezonde toekomst. Dit alles onder de noemer DIA, Duurzame InzetbaarheidsAnalyse.

Novum

De subsectoren Bouw & Infra en Afbouw hebben een noviteit. De PAGO- en DIA-rapportages worden als preventiezorgdossiers opgeslagen in één preventiezorgportaal. Volandis faciliteert daarmee de verschillende arboprofessionals. En in het bijzonder de werknemers.

Vergelijkbaar met patiëntendossier

Betrokken werknemers worden uitgenodigd voor gebruik. Het portaal “laat zich vergelijken met een elektronisch patiëntendossier.”, zo schrijft Volandis in het persbericht. “Het is het eerste Nederlandse – zo niet Europese – preventiezorgdossier dat arbodienst overstijgend ingezet wordt. Werknemers hebben volledig inzicht in het eigen preventiezorgdossier en kunnen zo hun hele leven lang werkgerelateerde gezondheidsontwikkelingen volgen. Ook wanneer er wordt gewisseld van werkgever of arbodienst.”

Nieuwe arbodiensten

Volandis waardeert het dat betrokken arbodiensten deze vernieuwing omarmen. Het portaal maakt het mogelijk nieuwe arbodiensten te contracteren voor het preventiezorgpakket, Volandis werkt daaraan.

Het nieuwsbericht van Volandis