Er wordt vaak betoogd: de jongere generatie kijkt héél anders tegen werk aan. Jongeren zouden minder hechten aan zekerheid, meer gericht zijn op zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Dat heet mede reden voor herziening van de arbeidsmarkt.

Het decembernummer van het blad Uitzendwerk van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen laat hoogleraar Paul de Beer aan het woord. Hij meldt hoe de voortdurende discussie over ‘flex’ en ‘vast’ bol staat van opvattingen van experts, belangengroepen en politici: er “wordt in menig rapport of advies verondersteld wat burgers willen.” Zijn groep hield in voorjaar 2019 een grote enquête onder de Nederlandse bevolking, de Waarde van Werk Monitor. Er deden bijna 3500 mensen mee, Het blijkt dat jongeren onder 35 jaar nog meer waarde hechten aan baanzekerheid dan ouderen. 56% van de bevolking is (zeer) negatief over een versoepeling van het ontslagrecht voor werknemers met een vast contract, slechts 19% is (zeer) positief. Jongeren tonen zich hier nog iets kritischer over verandering dan ouderen. Dit staat in scherp contrast met een groot deel van de adviezen over hervormingen.

De Beer stelt koeltjes vast dat opvattingen van de bevolking – en speciaal de jongere generatie – niet behoren tot de redenen om ‘vast minder vast’ te maken.

Het onderzoeksrapport “De waarde van werk in Nederland” is te downloaden als PDF,