Het initiatiefwetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ beoogt thuis- of hybride werken kansen te geven. De werkgever zou een verzoek van een werknemer daartoe moeten beoordelen op redelijkheid en billijkheid. Het gaat dus niet om een recht op thuiswerk, zoals sommigen suggereren.

Akkoord sociale partners

De initiatiefnemers – D66 en GL – hadden hun oorspronkelijke voorstel afgezwakt, juist op verzoek van de gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties.

De Tweede Kamer had het voorstel in mei geaccordeerd. De Eerste Kamer daarentegen heeft het verworpen bij stemming op dinsdag 26 september. Onder meer vanwege de belasting van het bedrijfsleven. Tegen stemden SGP, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS.

Hoogst zeldzaam

Het is politiek pikant maar niet uniek dat de Eerste Kamer anders stemt dan de Tweede Kamer. Het is wel hoogst zeldzaam dat de Eerste Kamer een punt van gezamenlijkheid van sociale partners afwijst. Voor hen was dit aangepaste wetsvoorstel een onderdeel van een groter pakket, waarin de politiek niet zou moeten gaan shoppen. Voor de tegenstemmers telt dat kennelijk niet. Dat is met name opmerkelijk wat betreft de BBB, de grootste fractie in de Eerste Kamer.

Vakbond FNV is woedend, blijkens een reactie van vicevoorzitter Kitty Jong. Volgens omroep WNL  noemt zij het “cynisch, losgezongen van de realiteit en een gemiste kans” dat de senaat een voorstel “torpedeert” dat ook in de polder op brede steun kon rekenen.

Precedent?

De Eerste Kamer heeft ook op de agenda het voorstel van de regering (voor o.a. arbowetswijziging) voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Daarnaast ligt er het initiatiefwetsvoorstel om werkgevers met tien of meer werknemers te verplichten tot beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon tegen ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit voorstel heeft ook de steun van MKB-Nederland. Beide voorstellen waren net als het ‘Werken waar je wilt’ op 14 september voorgedragen voor controversieelverklaring. Het College van Fractievoorzitters moet zich nog uitspreken over deze voordrachten.

In de KoM-nieuwsbrief van 31 juli was becijferd dat de stem van 50PLUS de doorslag zou kunnen geven tégen het wetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon. Deze eenmensfractie stemde nu tegen het afgezwakte ‘Werken waar je wilt’. Dat geeft twijfels of de verplichte vertrouwenspersoon het haalt in de Eerste Kamer.

De lijst met voordrachten voor controversieelverklaring