Nederland kent nu al zo’n 30 jaar zorgen over toename van flexibele arbeid. Het aandeel flexwerkers bij ons is Europees gezien hoog. De Wet Arbeidsmarkt in Balans moet per 2020 een ommekeer brengen. Dit door hogere kosten van flexibele werknemers en makkelijker ontslag. Wat zijn elders ervaringen daarmee?

De WAB steunt mede op ideeën over ‘flexicurity’ zoals in Denemarken. De op een na grootste partij in de Eerste Kamer, Forum voor Democratie, is gecharmeerd van Denemarken: “We hoeven het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden. Denemarken heeft een systeem met soepele ontslagregels en goede uitkeringen. Het resultaat is een grote arbeidsmobiliteit en hoge werkgelegenheid.” Zo staat het op 2 januari 2020 nog steeds op de FvD-site.

Een nogal dwarse kijk op het Deens stelsel komt van Per Jensen, Deens wetenschapper arbeidsgezondheid. Hij stelt dat de Deense flexicurity in het buitenland meer bestudeerd en gewaardeerd wordt dan in eigen land.

Lees meer in het themadossier Arbeidsmarkt en -verhoudingen, Grote verwachtingen van Wet Arbeidsmarkt in Balans?