Het SER-advies (nu nog concept) over de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen tot 2025: een nieuw kabinet zal het nagenoeg helemaal overnemen. De KoM-nieuwsbrief van 7 juni beschrijft dit belangrijke ‘polderdocument’ van 2 juni over sociaal-economisch beleid tot 2025. Wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid houdt dit vooral vast aan het bestaande: “Werkgevers blijven verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces.” Op onderdelen blijkt onduidelijkheid, zo niet verwarring.

  • Diezelfde 2 juni reageert het Verbond van Verzekeraars, positief. Het Verbond ziet in de voorstellen herstel van de balans tussen vast en flex werk, “..waarbij de bewezen succesvolle prikkels voor preventie en re-integratie grotendeels intact blijven.” Aldus algemeen directeur Richard Weurding. Het nieuwsbericht vervolgt: “De mogelijkheid wordt geïntroduceerd om de verantwoordelijkheid voor re-integratie van werknemers die echt niet meer in de eigen organisatie kunnen terugkeren, over te dragen naar een verzuimverzekeraar. Als hiervoor een wettelijke basis en de juiste criteria worden gecreëerd, dan kunnen verzekeraars de werkgever nog verder ontzorgen en helpen het werkgeverschap aantrekkelijker te maken.”
  • Werkgeversorganisatie Bouwend Nederland kopt de volgende dag op haar site “Tevreden met SER-advies”. “Met een verzekering kunnen werkgevers na een jaar de verantwoordelijkheid voor re-integratie overdragen en bepalen dat geen sprake meer is van terugkeer maar re-integratie bij een andere werkgever. Het bouwbedrijf kan hierdoor al na één jaar verder met bijvoorbeeld vervanging. Doorbetaling bij ziekte blijft wel gelden voor 2 jaar.” Deze organisatie schrijft ook te blijven aandringen op doorbetaling van maximaal één jaar.
  • De ‘dwarse’ organisatie De Ondernemer, die niet aan ‘de poldertafel’ zit, maakt op haar site gewag van ontevredenheid bij zzp’ers, en benoemt niets over loondoorbetaling bij ziekte.

Onduidelijkheid 

  • De verzekeraars zijn de eersten – en enigen – die spreken over ‘anders inrichten’ van de twee jaar loondoorbetaling. Als hun interpretatie werkelijkheid wordt, valt te vrezen dat (vooral ‘kleine’) werkgevers in het eerste ziektejaar op hun handen gaan zitten. Hoe verhoudt zich dat tot de gewenste succesvolle prikkels?
  • De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland geeft een uitleg die nauwelijks verandering met zich brengt.
  • Hoe zit het echt? De SER stelt het advies formeel vast in haar vergadering van 18 juni. Informatie daarover en over de diverse opvattingen over wat partijen willen: KoM-leden lezen het in de KoM-nieuwsbrief van 21 juni. Die ook lezen? Kom bij KoM, lid worden

 

Het concept SER-advies van 2 juni 2021

Het nieuwsbericht van het Verbond van Verzekeraars 

Het nieuwsbericht van Bouwend Nederland

Het nieuwsbericht van De Ondernemer