29-08-2020

Eindelijk komt er een structurele regeling voor een aantal mensen met ernstige gezondheidsschade door werk. Kwaliteit op Maar ziet nog wel wezenlijke witte plekken in de voornemens van staatssecretaris Van ’t Wout, en schreef daarover aan de Tweede Kamer.

20200829 Kwaliteit op Maat – reactie inzake tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen