Het kabinet riep het bedrijfsleven op plannen te maken voor de waarschijnlijk komende coronagolf. Sociale partners en anderen verlangden meer duidelijkheid van de kant van de overheid. Overleg in Den Haag heeft de gemoederen verzacht. De voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland doen nu een overduidelijke oproep aan hun achterban: “Neem basisregels weer in acht om besmettingen onder controle te houden”. Het reproductiegetal ligt nu al weer op 1,13. Thijssen en Vonhof vinden het belangrijk nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden; dat vermindert de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar.

In een brief aan hun achterbannen wijzen de twee op “zaken die van belang kunnen zijn nu het virus oplaait en ter vervolmaking van de sectorplannen”. Dat betreft onder meer:

De basis op orde Ze wijzen op het blijvende belang van basismaatregelen: handen wassen etc., thuiswerken bij klachten en bijvoorbeeld zelftesten. Ze attenderen op het updaten van de RI&E.

Ventilatie  Ze noemen de TNO-handreiking ‘ventileren zo gedaan’, en organiseren met VWS op dinsdag 28 juni een webinar.

Vaccineren en terugdringen ziekteverzuim Een hoge vaccinatiegraad helpt bewezen voor minder ziekteverzuim, belangrijk bij de grote personeelstekorten. Ze wijzen op de praktische handreiking voor werkgevers voor gespreksvoering ter bevordering van vaccinatiebereidheid.

Een goede voorbereiding Het is “.. handig zelf ook alvast na te gaan wat je als ondernemer in die (worst-case) scenario’s kan doen om de schade van eventuele beperkingen te minimaliseren”.

‘Overheid ook aan zet’

De voorzitters vragen het kabinet om een stem voor ondernemers(organisaties) in het nieuwe Maatschappelijk Impact Team dat naast het OMT komt. Ze stellen: “Op papier zien alle nieuwe kabinetsvoornemens er goed uit, maar .. komt het nu aan op de uitvoering. Zeker omdat er geen garanties zijn dat dit keer wel alles op tijd op orde is qua testen (voldoende capaciteit en opschaalbaarheid), vaccineren (capaciteit en opschaalbaarheid), voldoende zorgcapaciteit (zeker op IC’s) en bijvoorbeeld de aanschaf van voldoende COVID-medicatie.” Ze werken de verlangens aan het kabinet uit in nog eens acht punten. Ze sluiten af: “Samen met de overheid moeten we ons er als samenleving doorheen slaan. Dit kan alleen als we goed samenwerken.”

Het nieuwsbericht van de werkgeversorganisaties