Minister van Gennip is content, schrijft ze aan de Tweede Kamer: ze kan melden dat de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) op 1 januari 2023 in werking zal treden. Dit biedt slachtoffers een eenmalige financiële tegemoetkoming, en daarmee maatschappelijke erkenning. ”Ondanks het feit dat er in de beginfase nog enkele operationele risico’s spelen, hecht ik er in het belang van de slachtoffers aan de regeling toch zo snel mogelijk open te stellen.” Lees meer over de afwegingen van de minister en wat ze per 1 januari biedt aan slachtoffers van vooralsnog drie beroepsziekten, in het deeldossier over de regeling