Een wet voor menstruatieverlof: de linkse minderheidsregering in Spanje heeft die ingediend. Als dat ontwerp wet wordt kunnen vrouwen thuis blijven bij – door een arts erkende – pijnklachten. De overheid betaalt, het maakt deel uit van een breder pakket, met afschaffen van BTW op onder meer maandverband maar ook faciliteren van abortus. Dat laatste is een gevoelig punt in het katholieke Spanje.

Menstruatieverlof is een primeur voor de westelijke wereld. Het Spaans initiatief kreeg in de tweede helft van mei aandacht in de internationale en Nederlandse pers. Hoofdlijn in de reacties lijkt in noordelijk Europa dat men verlof ziet als berusten in de klachten; betere behandeling en pijnverlichting zijn belangrijker.

Inmiddels zijn we ruim een maand verder. In de politiek in Nederland heeft het (nog) niet opgespeeld, er zijn (nog) geen Kamervragen gesteld, bonden en werkgeversorganisaties publiceerden niets op hun site. Het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde heeft een reeks artikelen over gendersensitieve geneeskunde; vooralsnog ontbreekt het thema menstruatie.

Conferentie werkende vrouwen in de overgang

De relatieve stilte in Nederland laat zich misschien deels verklaren vanwege een verwant initiatief. De ministeries van SZW en VWS en de Stichting van de Arbeid (centrale sociale partners) organiseren een Ronde Tafel Overgangsklachten en Werk. Op de ochtend van 7 juli gaat een breed gezelschap in gesprek. Doel is een werkagenda voor de betrokken stakeholders, te weten: sociale partners, beroepsgroepen in de zorg en ministeries. Wat zijn oplossingsrichtingen om de gezondheid, het welzijn, en de duurzame inzetbaarheid van werkende vrouwen met (ernstige) overgangsklachten te bevorderen? Vanuit Kwaliteit op Maat zit Kees Geelen digitaal aan tafel. U leest er meer over in de volgende nieuwsbrief.

Internationale pers, The Telegraph

Pleidooi in Nederland voor menstruatieverlof, Algemeen Dagblad

Foto Anthony Tran, Unsplash