Spreekuren online of telefonisch: corona drong werknemers, bedrijfsartsen en anderen van arbodiensten vaak tot online contact. Bevraging in opdracht van de OVAL wijst op opvallend positieve waardering door werknemers.

Drie van de vier online bevraagde werknemers had online of telefonisch contact met de bedrijfsarts. Van hen waardeerde 85 procent dat als hetzelfde of zelfs beter dan live contact. Velen willen ook na de coronacrisis zo contact houden met de arbodienst.

IPSOS deed de vijfde meting van het cliënttevredenheidsonderzoek voor OVAL. Het bureau vroeg begin november 2020 in haar online panel wie in augustus, september of oktober contact had gehad met een arbodienst in verband met een ziekmelding. In de tweede helft van december hebben uiteindelijk 1.155 mensen het recente contact met hun arbodienst beoordeeld.

Tevredenheid

Het aandeel werknemers dat (zeer) tevreden is over de arbodienst steeg: van 70% (2019) naar 75%. Wat betreft de bedrijfsarts zijn werknemers vooral tevreden over vriendelijkheid, afspraken nakomen, beschikbare tijd en de omgang met vertrouwelijke gegevens. Ze zijn kritischer over gegeven adviezen en bereikbaarheid.

Petra van de Goorbergh, OVAL-directeur zegt in het persbericht blij te zijn met de hoge tevredenheid over de dienstverlening “Tegelijkertijd moeten we juist ook de verbeterpunten oppakken en blijven arbodiensten zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het afgelopen jaar heeft  eens te meer de noodzaak van dit aanpassingsvermogen laten zien”.

Covid-19 ziekmeldingen

Ipsos meldt dat een aantal vragen specifiek voor de coronasituatie is toegevoegd.

  • Bijna 10% van de ziekmeldingen is Covid -19 gerelateerd (zelf klachten of in quarantaine).
  • 74% van deze 114 mensen geeft aan dat het lichamelijk klachten zijn, 10% noemt psychische klachten en 16% een combinatie van deze.

Tendens

Ipsos signaleert diverse ontwikkelingen. Wat betreft verzuim en contact met de arbodienst geldt:

▪ Vergeleken met eerder, geven meer respondenten aan last te hebben van chronische aandoeningen.

▪ Men heeft vaker in de eerste week na de ziekmelding al contact met de arbodienst; dat is 38 procent, en 18 procent in de tweede week na de ziekmelding.

▪ Meer cliënten dan in 2019 hebben contact met een casemanager of andere medewerker.

Inzake tevredenheid over de arbodienst noemt het OVAL-persbericht:

▪ De tevredenheid over arbodiensten vertoont een stijgende trend.

▪ De overall tevredenheid over de bedrijfsarts is stabiel. Er zijn meer mensen tevreden over het nakomen van afspraken door deze.

▪ De overall tevredenheid met de casemanager is in 2020 toegenomen. De tevredenheid met de diverse aspecten is vergelijkbaar met 2019.

Geflatteerd?

Heeft u twijfels over door een brancheorganisatie georganiseerd onderzoek? Staatssecretaris Van ’t Wout meldde in november 2020 soortgelijke cijfers. Zijn brief in verband met evaluatie van de arbowetswijziging van juli 2017 was gebaseerd op een vergelijkbare werkwijze. Werknemers die meededen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden in najaar 2019 waren door TNO in juli 2020 opnieuw benaderd. Wie bij de eerdere enquête aangaf contact te hebben gehad met de bedrijfsarts, werd verzocht aanvullende vragen te beantwoorden; 81% deed dat. TNO toont dat 58% van deze 1.259 respondenten veel tot heel veel vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, en 29% neutraal is. Slechts 13% van de ondervraagden geeft aan weinig tot heel weinig vertrouwen te hebben in die onafhankelijkheid. Dit komt overeen met het beeld uit een evaluatie van Capgemini onder bedrijfsartsen zelf, zo meldde Van ’t Wout.

 

Het jaarrapport resp. het trendrapport van IPSOS

Brief staatssecretaris van ’t Wout aan Tweede Kamer