In 2022 moeten de laatste rookruimtes in Nederland sluiten, dus ook in bedrijven. In (semi)overheids- en openbare gebouwen gebeurt dat al in 2021. Dat is het streven vanuit het Nationaal Preventieakkoord. De NVAB verbond zich daaraan met de belofte dat bedrijfsartsen per 2020 in alle contacten stoppen met roken aan de orde zouden stellen. In maart dit jaar deed een kwart van de geënquêteerde bedrijfsartsen dit al.

Eerder was gebleken dat de beroepsbeoefenaren graag meer informatie krijgen, hoe het gesprek met de roker resp. het management aan te gaan. Dit in den brede: van gespreksvoorbereiding tot verwijzing. Voor die twee aspecten is er nu volop praktische informatie met de Wegwijzer Rookvrije Organisatie. Daarnaast bevat die de optie de eigen kennis te vergroten, zoals over het thema van praktisch opgeleiden die extra moeite hebben met stoppen.

Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Projectleider en bedrijfsarts Hans Dam: “Zeker 20% van de mensen van 18 jaar en ouder rookt. Ondanks alle kennis over de gevolgen. Om zo’n hardnekkig probleem op te lossen, moet iedereen doen wat ‘ie kan. Bedrijfsartsen kunnen hier een essentiële rol in vervullen, als geneeskundig specialist die zowel de werknemer als de werkgever adviseert.”

Lees meer bij de NVAB