Professor Karin Proper verwoordt een stevige ambitie met haar bijzonder hoogleraarschap aan het Amsterdams Medisch Centrum. Deze leerstoel Arbeid, Gezondheidsbevordering en Beleid is ingesteld door het RIVM, 11 september hield ze haar oratie.

Proper is in de arbosector bekend als secretaris van de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Ze werkt bij het RIVM, haar wetenschappelijk werk focust op voorkomen van gezondheidsproblemen bij werkenden. Ze constateert dat arbeidsomstandigheden verbeterd zijn de afgelopen decennia, dat wil zeggen voor een aantal beroepen en sectoren. Maar onder meer de technologische vooruitgang en de 24-uurs economie brengen extra gezondheidsrisico’s. Daarnaast zijn gezondheidsverschillen tussen werkenden met een lage en hoge sociaal economische positie niet verminderd. Ze ziet de verklaring zowel in zwaar werk als in leefstijl. Dat geeft aanknopingspunten voor meer onderzoek ter verbetering van de gezondheid. “Hoe hangen arbeidsomstandigheden en leefstijl samen, hoe beïnvloeden ze elkaar en wat zijn daarvan de effecten op gezondheid?”

Foto RIVM

Lees meer op de RIVM-site, externe link 

Karins profiel op LinkedIn, externe link 

Aanvulling 22 september: de oratie is inmiddels te downloaden 200911 Volledig boekje oratie K Proper