Nieuwe technologie kan mensen met een beperking kansen geven in werk. UWV financiert initiatieven. De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) organiseert een challenge, voor samenwerkende partijen: werkgevers, technologie ontwikkelaars, mensen met een beperking en hun begeleiders zoals jobcoaches en arbeidsdeskundigen. De tien beste voorstellen voor regionale pilots komen in aanmerking voor financiering door UWV. Aanvragen zijn in september in te dienen, voor pilots met 1,5 jaar looptijd. Voorstellen mogen gaan over zowel verkennen als opschalen van een nieuwe technologie. Voor inspiratie en ontmoeten van mogelijke partners zijn er in juni drie regionale online bijeenkomsten.

Zie de informatie op de site van technologie voor inclusie