Per januari dit jaar werkt de door de FNV fel bevochten optie van vroegpensioen, van belang voor ‘zware beroepen’. Bij cao is er de mogelijkheid van regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s). Werknemers kunnen drie jaar vóór de AOW-leeftijd bruto per maand € 1874 (bedrag 2021) krijgen. Al bij het ontwerp van de regeling was de vraag of dat voldoende zou zijn. Pers en bonden werpen die vraag nu opnieuw op.

De stand van gebruik vroegpensioen

Minister Koolmees publiceerde in juli onderzoek naar cao’s. Zijn tabel 1 betreft de situatie per eind maart.

Aard                %-age van

afspraak         werknemers

geen                  73%

afspraak             27%

waarvan

– regeling                  28%

– voornemen             40%

– onderzoek              16%

– anders                    14%

Deze gegevens steunen op een vragenlijst onder cao-partijen betrokken bij de 100 grootste cao’s. Gemiddeld schatten ze dat rond de 20% van de werknemers die in aanmerking komt voor een RVU daar gebruik van zal maken. Koolmees tekent aan dat op onderdelen de situatie inmiddels gunstiger is door latere cao-afspraken. Op basis van loonaangiftes kon UWV vaststellen dat in de eerste 4 maanden van 2021 1.447 werknemers voor het eerst een RVU-betaling hebben ontvangen. Daarvan zijn er ruim 600 werknemers in de bouw en ruim 400 in de sector politie; beide hadden al op 1 januari een werkende cao-afspraak.

Het enquêterapport geeft de schatting dat ruim 20.000 werknemers gebruik gaan maken van een RVU in de looptijd tot eind 2025.

Zware beroepen?

De cao’s kennen verschillende afbakeningen van de doelgroep. Voor 33% van de werknemers geldt afbakening naar functies (zoals ploegendienst, nachtdienst, productiewerk). Voor 52% is een vereiste een minimumaantal dienstjaren (32 gemiddeld). Afbakening met beide geldt voor 25% van de werknemers met RVU-afspraak. Voor enkele procenten geldt (alleen of mede) een leeftijdseis. Nadere cijfers zullen meer duidelijkheid moeten geven; voor het moment is te stellen dat de regeling bepaald niet vooral ‘zware beroepen’ dient.

Conclusie voor de arbosector

De vaste lezer weet het, dit echec was al meermalen voorzien in de KoM-nieuwsbrieven. We hebben alles op alles te zetten om (vooral oudere) werknemers nog op een verantwoorde wijze hun pensioen te laten halen.

De brief van minister Koolmees