Ruim een op de drie volwassenen in ons land maakt zich zorgen over het onderwerp ‘zorg & gezondheid’, aldus de antwoorden op een open enquêtevraag in oktober 2020. Vóór corona was dat nog niet een op de tien. Het Sociaal Cultureel Planbureau peilt elk kwartaal ‘Burgerperspectieven’ in Nederland.

De rapportage eind december meldt: het vertrouwen in de politiek is weliswaar minder dan in april, in het begin van de crisis, maar nog altijd hoger dan vóór de crisis. De regering krijgt nu van twee op de drie bevraagden een voldoende.

‘Niet óf ik het ga krijgen’

Voor de arbosector is het eerst genoemde punt belangrijk: de coronacrisis heeft gezondheid weer tot een hoogst belangrijk onderwerp gemaakt in ‘het nationale probleembesef’. Bij eerdere peilingen in coronatijd ging het er mede om dat mensen noemen dat ze zich zorgen maken over anderen en kwetsbaren. Nu benoemen mensen óók iets vaker als zorgpunt dat ze zelf besmet raken: ‘Niet of, maar wanneer ik het ga krijgen en hoe kom ik er doorheen.’

Somberheid over de economie

De bevraagden zijn niet zo negatief over hun eigen financiële situatie, maar wel somber over de economische toekomst in het algemeen. In Nederland is die somberheid er bij meer mensen dan in andere EU-lidstaten. Ons land heeft op dit punt het meest negatieve saldo van pessimisten versus optimisten: min 60!

De arbosector …

Somberheid over de economie kan een reden zijn waarom een werkgever z’n mensen niet of minder dan mogelijk thuis laat werken. Alsmede een reden voor de werknemer om alsnog naar kantoor of een andere reguliere arbeidsplaats te gaan. Ligt er een rol voor arboprofessionals over advisering hierover? In ieder geval lijkt duidelijk dat de arbodienstverleners er goed aan doen om te adviseren over een ‘coronaproof werkvloer’ tegen zorgen van mensen dat ze besmet raken.

Link naar het SCP-rapport d.d. 28 december 2020, “Burgerperspectieven 2020 | 4”