Blijft er subsidie voor duurzame inzetbaarheid onbenut? Die zorg rijst naar aanleiding van informatie van staatssecretaris Wiersma over de voortgang van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Kan de arbosector een rol spelen?

In de context van de onderhandelingen rond het pensioenakkoord stelde het kabinet een flink bedrag beschikbaar voor die regeling: bijna een miljard tot en met 2025. De subsidievoorwaarden zijn zo dat sociale partners die subsidie willen voor vervroegd uittreden, daarvoor zelf fors moeten bijleggen alsmede voor bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Voortgang subsidieregeling

Staatssecretaris Wiersma rapporteert nu over de voortgang. Totaal hebben sociale partners 104 aanvragen ingediend voor een zogeheten sectoranalyse: het beschrijven en analyseren van de situatie in de sector en voorbereiding van een aanvraag voor een sectoraal activiteitenplan.

Daarvoor was er tot eind juli 2021 een eerste tijdvak voor aanvragen. Er kwamen 14 aanvragen binnen; 8 gaan om duurzame inzetbaarheid, 6 betreffen dat én vervroegd uittreden. Er werd in totaal € 129 miljoen subsidie gevraagd. Wiersma meldt dat zo’n 40% daarvan duurzame inzetbaarheid betreft en 60% eerder uittreden. Hij schrijft: “In totaal was voor dit aanvraagtijdvak een subsidiebudget van € 350 miljoen beschikbaar. Het niet-benutte gedeelte in 2021 schuift door naar volgende aanvraagtijdvakken in latere jaren.”

Vervroegd uittreden zwaartepunt

De bewindspersoon toont zich optimistisch dat er meer aanvragen voor activiteitenplannen zullen komen. Het tweede aanvraagtijdvak wordt opengesteld van 10 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. Wiersma wijdt er geen woord aan dat sociale partners blijkens deze aanvragen kennelijk veel willen investeren in vervroegd uittreden. Als het ministerie de hiervoor gevraagde € 77 miljoen toekent, zullen – vanwege de subsidievoorwaarden – sectoren zelf 155 miljoen bijdragen voor vervroegd uittreden. Het suggereert dat ze weinig vertrouwen hebben in het langer doorwerken van oudere werknemers. Werk aan de winkel voor de arbosector?

De brief d.d. 17 november van de staatssecretaris

Zie ook het KoM-nieuwsbericht van 21 augustus 2020 over de systematiek van de MDIEU

De subsidieregeling MDIEU