“De drempel voor de benadeelde om zijn claim [vanwege een beroepsziekte] toegewezen te krijgen, is in het huidige systeem (te) hoog, kostbaar en ongewis. .. En dan is het schadeafwikkelingstraject, zelfs als de claim wordt toegewezen, ook nog eens onaanvaardbaar lang. Het duurt vaak een jaar of zes.” Wie zegt dit? Chris van Dijk van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Hij is regelmatig verweerder voor verzekeraars bij rechtszaken over claims voor beroepsziekten. Hij meent dat veel problemen kunnen worden voorkomen met een verzekering voor beroepsziekten, zo schrijft het Verbond van Verzekeraars in een nieuwsbericht.

Van Dijk maakt in een interview van zijn hart geen moordkuil. Hij wint bijna al zijn verweerprocedures voor verzekeraars en werkgevers. Toch vindt hij dat we op zoek moeten naar een ander stelsel voor het afwikkelen van beroepsziekten. Hij concludeert dat de benadeelde bij beroepsziekten nu wel heel vaak zijn claim niet krijgt toegewezen. Dat onder meer vanwege de bewijslast van het verband tussen ziekte en werk. “Het causaal verband is en blijft een grote hobbel. Dat is uit juridisch oogpunt wel te begrijpen, maar maatschappelijk doet het niet altijd recht aan de situatie.”

Voordelen beroepsziekteverzekering

Van Dijk geeft aan dat er nu veel geld gaat naar deskundigen: onnodig. “Er zijn nu altijd twee medisch adviseurs en twee belangenbehartigers betrokken. Ik kan me voorstellen dat een benadeelde zijn eigen belangenbehartiger wil houden, maar waarom is één medisch adviseur niet afdoende?” Een beroepsziekteverzekering geeft zijns inziens minder discussie, snellere procedures en een harmonieuzer afwikkeling van de claim. De partijen staan minder tegenover elkaar, de verzekeraar heeft de opgave schade af te wikkelen voor de eigen verzekerde.

Haalbaarheid onderzoeken

Van Dijk hoopt dat verzekeraars de haalbaarheid van een beroepsziekteverzekering verder willen onderzoeken. “Sociale partners zijn tegen. Waarschijnlijk vanuit een WAO-allergie. Ik hoop daarom dat verzekeraars een proef met een beroepsziekteverzekering zonder stelselwijziging willen doen, want we moeten echt iets bedenken voor de beroepsziekteclaims.” Hij noemt als voorbeeld Zweden, een land met een iets ander (aansprakelijkheids)systeem voor schade in het verkeer. Een onafhankelijke commissie stelt snel de schade vast. De benadeelde kan dan nog een beroep doen  op het aansprakelijkheidsrecht, maar dat gebeurt zelden. Van Dijk vindt het een gemiste kans als het invoeren van een verzekering voor beroepsziekten niet eens wordt onderzocht.

Het nieuwsbericht van het Verbond van Verzekeraars