“Werken is een wonderlijk medicijn”. Dat zei bedrijfsarts Jeanette Hemke in september 2016 in De Volkskrant. Gedachten van die strekking zijn steeds vaker te horen onder wetenschappers. En nu spreekt hoogleraar Lex Burdorf zich ondubbelzinnig uit.

Zijn vakgebied is “determinanten van de volksgezondheid” bij het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Hij zou een lezing houden, over zijn 20 jaar onderzoek, op een bijeenkomst van het Programma Sociaal Domein. Daarin werken Rijk en gemeenten samen met professionals aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. De coronacrisis maakte er een interview van. Hij informeert over een onderzoek in de vier grote steden. Er werden 800 mensen, werkloos en met psychische problemen, twee jaar lang gevolgd, met drie interviews in die periode. Gangbaar beeld is dat verschillen in gezondheid of sociale omstandigheden van doen hebben met opleiding en inkomen. Burdorf: “Veel belangrijker, zo blijkt uit ons onderzoek, is of je in staat bent om te werken of niet. Werklozen worden ongezonder door hun werkeloos zijn, en daardoor nemen hun kansen op de arbeidsmarkt af.” Mensen die in die twee jaar weer aan het werk gingen ‘scoorden’ zo’n 15% hoger op gezondheid, geluk en psychisch welbevinden. “Mensen voelen door werk dat ze erbij horen, dat ze positief bezig zijn. Dat gevoel is bij een professor niet anders dan bij een stratenmaker.”

Externe link Interview Burdorf

Zie ook OU-hoogleraar Tinka van Vuuren. op de pagina Verbetering leefstijl