“Onze arbeidsmarkt is snel aan het veranderen. Het is zaak dat iedereen zich daar goed op voorbereidt.” Minister Koolmees van SZW verwoordt een waarheid als een koe maar levert wel boter bij de vis van deze opvatting. Na eerdere regelingen voor 45-plussers c.q. voor werknemers getroffen door de coronacrisis, kan nu iedereen per 1 augustus bij een loopbaanadviseur een ontwikkeladvies vragen: werknemers, flexwerkers, zelfstandigen, werkzoekenden. De bewindspersoon betaalt € 700.

Door de coronacrisis verandert de economie stevig. Banen verdwijnen, er komen nieuwe – is althans de hoop. Veel mensen hebben zicht nodig op hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Is bijscholen nuttig, liggen er kansen in een andere sector, zit iemand nog goed? Een loopbaanadviseur helpt bij zulke vragen. Het kabinet lost eerdere beloften in om in den brede mensen te helpen met aanpassen.

De arbosector kan hier ook z’n voordeel mee doen, op z’n minst arbeidsorganisaties attenderen. Te vaak zien arboprofessionals op hun spreekuur werkenden die niet meer mee kunnen met vernieuwing in hun baan, of die door andere omstandigheden hun baanzekerheid gaan verliezen. In de coronacrisis is er extra reden om heroriëntatie te adviseren.

Om mee te doen, hoeven deelnemers zich vanaf 1 augustus alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur. Deze vraagt vanaf 1 oktober subsidie aan.

 

Het nieuwsbericht van SZW: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/07/31/kosteloos-een-ontwikkeladvies-volgen-vanaf-morgen-mogelijk

De regeling, informatie voor werkenden en werkzoekenden: https://www.hoewerktnederland.nl/

De regeling, informatie voor adviseurs: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-nl-leert-door-met-inzet-van-ontwikkeladvies