Ervaringen tweede spoor gebundeld, subsidietraject start november

Tweede spoor re-integratie, het is van oudsher een lastige kwestie, allereerst voor de werknemer. De arbosector worstelt er evengoed mee. In het pakket maatregelen bij de MKB verzuim-ontzorg-verzekering in december 2018 stelde het kabinet geld beschikbaar voor verbetering. Dit door subsidie aan samenwerkingsverbanden van onder meer werkgevers en werknemers. Met een onderzoeksorganisatie gaan zij innovatieve ideeën (door)ontwikkelen, uitproberen en evalueren voor betere tweede spoor re-integratie.

Bundel ervaringen

ZonMW organiseert dit programma. Het vroeg OVAL en KoM input te geven voor de samenwerkingsverbanden: een bundel over de ervaringen in de dagelijkse praktijk. Daartoe zijn voorbeelden opgehaald bij o.a. re-integratieprofessionals, arbeidsdeskundigen, casemanagers en bedrijfsartsen. De publicatie geeft ook inzicht in de werkzame elementen, knelpunten, succesfactoren en het speelveld van re-integratie tweede spoor waarmee werknemers en werkgevers te maken hebben: inspiratie voor het bedenken en uitvoeren van hun experimenten. Een aanrader is het interview met KoM-lid Marco Straatman. Met 32 jaar ervaring zegt hij: “We zouden ons minder krampachtig aan de regeltjes vast moeten houden en meer praktischere afspraken met elkaar moeten maken.”

“De meeste mensen willen graag weer snel aan het werk”

Marco Straatman KoM-lid, bedrijfsarts

Subsidietraject

Naar verwachting in de tweede week van november start het subsidietraject voor innovatieve aanpakken. Op 15 november is er een online informatiebijeenkomst. Op donderdagmiddag 18 november organiseert ZonMW een fysieke matchmakingbijeenkomst in Den Haag: geïnteresseerden kunnen kennismaken met mogelijke partners voor een samenwerkingsverband. Contact leggen is ook mogelijk via een LinkedIngroep.

Meer informatie en documentatie op de site van ZonMw