Er is een nieuw kabinet: wetsvoorstellen van het vorige die de Tweede Kamer controversieel achtte, mógen uit de ijskast. Die bevat onder meer het wetsvoorstel van september 2020: Minister Koolmees (D66) stelde voor de verzekeringsarts geen rol meer laten spelen bij de toets op het re-integratieverslag (RIV) bij een WIA-aanvraag. Dit op verzoek van de werkgeversorganisaties naast de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. De Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergaderde 1 februari jl. over de procedure voor het wetsvoorstel.

Verbetering

Kwaliteit op Maat had per brief bij enkele Kamerleden aangedrongen op spoedige behandeling. Het voorstel helpt immers re-integratie verbeteren. Momenteel is de bedrijfsarts bij langdurig verzuim een verlengde arm van de verzekeringsarts. Het loslaten van de toets door de verzekeringsarts geeft de bedrijfsarts weer meer professionele ruimte. Beiden zullen door multidisciplinaire samenwerking meer betekenis hebben voor preventie. En vooral: de langdurige zieke werknemer is ermee gediend.

Omstreden

Het wetsvoorstel was een jaar geleden na een schriftelijke vragenronde klaar voor behandeling in de plenaire Tweede Kamer. Maar de Kamercommissie [was in meerderheid tegen en] stopte het toen in de ijskast. KoM-bestuurslid Madelijn de Kleine volgde nu de sessie van de Kamercommissie. Het voorstel bleek omstreden: PvdA, SP en GL wilden het liefst vanuit de ijskast naar de prullenbak. D66 wilde het laten behandelen in de plenaire Kamer met dus de beslissende stemming erover. Het compromis in de Kamercommissie werd: aanhouden tot na het plenaire debat over de hoofdlijnen van het SZW-beleid. Dat vindt plaats 17 februari, op 8 maart bekijkt de Kamercommissie het vervolg voor de ‘RIV-toets zonder verzekeringsarts’.

De besluitenlijst van de Kamercommissie

KoM-brief voor spoedige behandeling, download de PDF 220130 Kwaliteit op Maat – aan cie SZW wetsvoorstel 35589

Lees ook het recente nieuwsbericht over samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen