KoM-nieuwsbrief 1 maart 2021: Werkgevers in de klem – testen het antwoord?

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

KoM-ledenmail 1 februari 2021: arbosector kan gaan testen

KoM brancheorganisatie voor duurzaam werk

Verbijsterend: COVID-19 en toch werken

Een derde van werkende ingezetenen in de VS gaf aan dat zouden blijven werken als ze zich een beetje ziek voelden vanwege COVID-19. Dit vanwege…

Sluiten werkplekken: grote impact op corona

Het sluiten van niet-essentiële werkplekken en het verlengen van thuiswerken zijn de meest effectieve interventies om de verspreiding van Covid-19 te…

Zorgen over ‘zorg & gezondheid’ 

Ruim een op de drie volwassenen in ons land maakt zich zorgen over het onderwerp ‘zorg & gezondheid’, aldus de antwoorden op een open…

Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt  

Nederlandse poldertraditie lijkt verrijkt Minister Koolmees overlegt sinds het begin van de coronacrisis nagenoeg wekelijks met de voormannen – en…

Testsamenleving dichterbij?

Kroeg of concertgebouw in? Even testen! Komt de testsamenleving dichterbij? Een experiment in Barcelona lijkt een stapje. Vijfhonderd liefhebbers…

Orakelen over COVID-19  

“Kennelijk doen we iets fout bij het immunologieonderwijs op de medische faculteiten.” Marcel Levi keert zich in Medisch Contact tegen z’n vakgenoten…

Coronatijd – Inspectie maakt 3 boeterapporten op

Meermalen was er onduidelijkheid over het optreden van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de coronacrisis. De commissie SZW van de…

Werk in supermarkt: hoog risico COVID-19

De Harvard School of Public Health attendeert op een artikel van onder meer Justin Yang, assistent-professor en onderzoeker bij hen. De publicatie in…