Januari en februari stonden in het teken van het WRR-rapport ‘Het betere werk’ en het rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ van de Commissie Regulering van Werk of commissie ‘Borstlap’. De stevige disputen leken te moeten worden beslecht door een standpunt van het kabinet. Dat had minister Koolmees aangekondigd voor uiterlijk 1 april. Inmiddels schrijft hij dat het na de zomer zal komen. Maar uitstel is zeker geen afstel, verrassingen zijn niet uitgesloten juist vanwege de coronacrisis. Loondoorbetaling bij ziekte één jaar in plaats van twee jaar blijft een reële optie, al kost het de werkgevers 0,7 miljard.

Meer hierover op de themapagina loondoorbetaling