BAR: het juiste instrument?

Voorgenomen instrument "Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie" in discussie Het ministerie van SZW gaf A’dam MC de opdracht voor een…

Nieuwe infectieziekten in werk

De coronacrisis is aanleiding tot veel discussie. Zoals over meer onderkenning van en verbetering in aanpak van infectieziekten. Voor de…

KoM-nieuwsbrief 25 mei 2021: CBS: verzuim 2020 ꜛꜜ? || 16 juni webinar BAR

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk Algemene Leden Vergadering KoM, 16 juni 2021, 14-16 uur, online…

De kloof: (overheids)organisatie – kwetsbare persoon

De toeslagenaffaire heeft veel losgemaakt. Ook in de sociale zekerheid leeft de vraag over de kloof tussen (overheids)organisatie en kwetsbare…

NU STRUCTUREEL GELD VOOR ZORG WERKENDEN

PERSBERICHT: MAAK NU STRUCTUREEL GELD VRIJ VOOR GOEDE ZORG VOOR WERKENDEN Tilburg, 20 mei 2021 - Nederland staat voor een enorme opgave op het gebied…

‘Verzuim afgenomen in 2020’

Het CBS publiceerde een update van haar jaarstatistiek “Ziekteverzuim volgens werknemers”, zonder enige ruchtbaarheid. Het ziekteverzuim blijkt…

‘Tech’ challenge voor inclusie

Nieuwe technologie kan mensen met een beperking kansen geven in werk. UWV financiert initiatieven. De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI)…

De KoM-nieuwsbrief van 10 mei 2021: De RI&E kan beter, Inspectie-onderzoek ook

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk Vanavond 22.20 u NPO2  Weer aan het werk na COVID-19, maar hoe?…

WIA-herbeoordelingen: omslag, taakdelegatie

UWV moet per 2022 een omslag maken naar een nieuwe werkwijze wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid: het werken in sociaal-medische centra. Voor…

Ondersteun mensen ín werk

Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking door gezondheid: Nederland scoort internationaal gezien ongunstig, en dat al jaren. De Britse…