Derde ziektejaar werkt

Is het ongerijmd te zeggen dat een derde jaar loondoorbetaling bij ziekte werkt? Er zit enige waarheid in. UWV en Panteia onderzochten de…

Arbovisie 2040: alleen onenigheid?

Veertien partijen leverden nu een bijdrage aan Arbovisie 2040. Er blijkt verschil van inzicht over zelfs de basis van het stelsel van…

Sociale partners: onderzoek WIA 25-min

ER WAS TE VAAK ‘EEN WIJZEN NAAR ELKAAR’   Het Nederlands stelsel (van voorkomen) van verzuim en arbeidsongeschiktheid is succesvol, maar heeft…

Enquête over Arbovisie 2040

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Werkenden moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven deelnemen. Het Ministerie van Sociale Zaken en…

Arbodienstverlening: “Een geniaal concept”

Nederland onderscheidt zich gunstig in preventie en verzuimaanpak  Hans-Horst Konkolewsky beziet de Nederlandse discussie rond arbodienstverlening…

“In wat voor land willen wij werken?” – de toekomst is al gestart

Als het aan de commissie Borstlap ligt, is de arbeidsmarkt van de toekomst een weg met uitsluitend drie rijbanen: de arbeidsovereenkomst voor…