De menselijke maat lijkt vermalen

Alternatieve routes zijn gewenst, ook voor de arbosector De toeslagenaffaire onderstreept het belang van meer ‘menselijke maat’ in sociaal beleid.…

KoM-nieuwsbrief 21 juni 2021 | Arbovisie 2040 ambigu

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

KoM-nieuwsbrief 7 juni 2021 | Polderpartners: loondoorbetaling twee jaar

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌…

De kloof: (overheids)organisatie – kwetsbare persoon

De toeslagenaffaire heeft veel losgemaakt. Ook in de sociale zekerheid leeft de vraag over de kloof tussen (overheids)organisatie en kwetsbare…

NU STRUCTUREEL GELD VOOR ZORG WERKENDEN

PERSBERICHT: MAAK NU STRUCTUREEL GELD VRIJ VOOR GOEDE ZORG VOOR WERKENDEN Tilburg, 20 mei 2021 - Nederland staat voor een enorme opgave op het gebied…

‘Verzuim afgenomen in 2020’

Het CBS publiceerde een update van haar jaarstatistiek “Ziekteverzuim volgens werknemers”, zonder enige ruchtbaarheid. Het ziekteverzuim blijkt…

WIA-herbeoordelingen: omslag, taakdelegatie

UWV moet per 2022 een omslag maken naar een nieuwe werkwijze wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid: het werken in sociaal-medische centra. Voor…

KoM-nieuwsbrief 26 april 2021: Toekomst arbodienstverlening in debat

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

Veerkrachtige stelsels voor gezond & veilig werk

Op 28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De Internationale ArbeidsOrganisatie van de VN grijpt deze nu aan voor…